Jan Broekhuis; 10 jaar dirigent

Afgelopen oktober heeft in het teken gestaan van het 10 jarig verband wat Rejoice mag hebben met de dirigent Jan Broekhuis. Op 23 oktober heeft het koor even stil gestaan bij dit jubileum en Jan gefeliciteerd met dit heugelijke feit. Als ‘bedankje’ ontving hij een stel persoonlijk geschreven kaarten van de leden gehecht aan de…

Continue reading →

Jubilarissen

Ook in 2017 zijn er weer jubilarissen ‘van het eerste uur’. Op de Algemene Leden Vergadering werden Bert Steensma, Coby van der Ham en Dietie Haakma gefeliciteerd met hun 25 jaar lidmaatschap. Naast een oorkonde en mooie rode roos kregen allen een aandenken aan dit heugelijke feit. Voor Bert was er een zilveren reverspeld en…

Continue reading →

Bestuurswisseling

Op de op 27 februari gehouden Algemene Leden Vergadering is er een nieuw bestuur gekozen. Aftredend voorzitter Jan van Garderen heeft, na stemming, het ‘stokje’ overgedragen aan Heico van der Meulen. Daarnaast hebben Ria Bakkenes en Hanneke Schuitemaker aftredend en niet herkiesbaar, ruimte gemaakt voor Coby van der Ham en Andr√© Schippers. Tevens is Karin…

Continue reading →