Rejoice Veenendaal

“Verblijdt u in de Heer”

Rejoice uit Veenendaal bestaat uit een groep enthousiaste mensen (ca. 65) met vooral één gemeenschappelijke hobby: zingen. Al vanaf de oprichting willen we met zang en muziek de boodschap van Gods liefde uitdragen.

In de afgelopen 30 jaar is Rejoice Veenendaal gegroeid tot een koor met een eigen geluid en een goede reputatie in de regio en daarbuiten. Wij zingen regelmatig in kerkdiensten om zo een bijdrage te leveren aan het verspreiden van het evangelie. In de agenda op deze website kunt u zien wanneer en waar wij met ons koor zingen. Ben je benieuwd aan ons repertoire?

Optreden
Natuurlijk treden wij graag op! Vraag of de gewenste datum waarop u ons wenst te ontvangen nog vrij is via boekingen en u krijgt binnen een paar dagen een reactie.

Belangstelling?
Iedereen die het leuk vindt om te zingen is van harte welkom. Gebruikelijk is dat iemand die interesse in ons koor heeft eerst één of twee keer komt meezingen. Maar; eerst luisteren mag natuurlijk ook. Hoewel iedereen welkom is bij ons koor, willen we voor nieuwe leden echter wel een leeftijdsgrens aanhouden van ongeveer 60 jaar. Neem gerust even contact met ons op of meld je aan.

Dirigent
Ons koor staat sinds 2007 onder leiding van Jan Broekhuis uit Ede. Hij vindt het belangrijk om het plezier in zingen over te brengen op ons koor. Met zijn humor, muzikale talenten en enthousiasme weet hij deze doelstelling zeker te bereiken  -lees meer-

Waarom Rejoice?

Naast dat er serieus wordt gewerkt aan een optreden, concert of iets anders hebben we binnen het koor ook oog voor elkaar. Misschien maakt dat ons koor wel zo bijzonder. Een aantal koorleden willen jullie daar graag deelgenoot van maken. Daarom: – waarom Rejoice…?

binnen het koor kijken we naar elkaar om. Ook buiten de repetities en optredens hebben wij oog voor elkaar. Lief en leed wordt gedeeld. Ik vind dat erg prettig -Heico-

Voor het brengen van het woord van God door het zingen van liederen is geld nodig. Veel van de onkosten worden gedragen door de koorleden die, door middel van verschillende (vaak creatieve) acties, geld bijeen weten te brengen. Hierdoor kunnen de kosten voor concerten, middels kaartverkoop, tot een minimum beperkt worden.

het leuke vind ik dat er altijd weer nieuwe acties worden bedacht die leuk zijn en tevens ook geld in het laatje brengen voor de kas. Die activiteiten zijn altijd erg gezellig. – Ria-

Muziek Commissie

Een enthousiaste groep van koorleden vormen samen de MC. De muziekcommissie bepaalt samen met de dirigent het programma voor het seizoen, stelt het bestuur de aanschaf van nieuwe liederen voor en regelt tevens de liturgie van een optreden of dienst die ondersteund wordt door het koor.

De MC wordt ingevuld door Monique Takken en Annette Stehouwer.

Bestuur Rejoice
Zoals elke vereniging heeft ook Rejoice een bestuur. In principe heeft elk bestuurslid een taak voor 4 jaar. Momenteel bestaat het bestuur uit:

Heico van der Meulen -voorzitter-
André Schippers -bestuurslid-             Reijer ter Maaten -penningmeester-
Drika Stam -secretaris-                                                     Els de Jong -bestuurslid- 
Carla Rietberg -bestuurslid-                                 Monique Takken -afgevaardigde MC-

KCZB
Rejoice is lid van de KCZB. Dit is in Nederland de grootste belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van Christelijke koren in het bijzonder.